You are currently browsing the category archive for the ‘L’exploració visual de l’entorn’ category.

Utilitzant eines de disseny gràfic, realitza diferents variacions de la figura que donin com a resultat diferents elaboracions de harmonies cromàtiques