Les formes geomètriques. Ovoide
Les formes geomètriques. La simetria
Les formes geomètriques. Polígons inscrits
Les formes geomètriques. Oval
Les formes geomètriques. Cardioide
Les formes geomètriques. Lauburu
L'expressió gràfica. Textura
L'expressió gràfica. Crear un quadre pop
L'expressió gràfica. La línia 2
L'expressiò gràfica.Punt, línies i plans
L'expressió gràfica. La línia
L'expressiò gràfica.Tramat geomètric
Els missatges visual. Ilusions òpticas 1
Els missatges visuals.Oap